Website durchsuchen
pewiczanka
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
Ułatwienia w otrzymywaniu faktur
 
Informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, mając na uwadze skrócenie czasu dostarczania faktur do klientów, wprowadziło możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Z usługi można skorzystać po wyrażeniu pisemnej zgody i podaniu adresu e-mail.
e-faktura zastępuje tradycyjną, papierową fakturę i posiada taką samą wartość prawną jak dokument papierowy, a tym samym jest akceptowana przez Urzędy Skarbowe.
e-faktura będzie  wystawiana na podstawie odczytu wykonanego przez inkasenta, a następnie wysyłana na  adres e-mail  Odbiorcy. Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie   z programu i-BOK i pobranie e-faktury bezpośrednio z odpowiedniej zakładki.
Usługa e-faktura sprawi, że dostęp do faktury będzie możliwy ze znacznym wyprzedzeniem (eliminuje się czas doręczenia) oraz uzyskuje się pewność, że e-faktura nie zginie, a dane  Odbiorcy nie trafią w niepowołane ręce (e-faktura jest udostępniana wyłącznie konkretnemu Odbiorcy).
 
Formularz oświadczenia Odbiorcy usług o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej jest dostępny poniżej oraz w Biurze Obsługi Klienta, ul. Poznańska 49.

Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej


Orginał wypełnionego formularza prosimy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta.