Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk

Jak podpisać umowę z PWiK

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.06.123.858) dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.
 
W CELU ZAWARCIA UMOWY NALEŻY:
 
1. Wystosować do PWiK Sp. z o.o. wniosek o zawarcie umowy (formularz do pobrania).
 
Wniosek zawiera następujące dane:
 
w przypadku osób fizycznych:
  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania / adres korespondencyjny
  • adres punktu, którego umowa ma dotyczyć
  • PESEL
Do wniosku należy załączyć kopię aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości oraz kserokopię dowodu osobistego.
 
w przypadku osób prawnych - podmiotów gospodarczych:
  • nazwa podmiotu
  • adres korespondencyjny
  • adres punktu, którego umowa ma dotyczyć
  • miejsce rejestracji i nr KRS
  • nr NIP
  • nr REGON
Wniosek można:
1. Przesłać pocztą na adres:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Poznańska 49
62-510 Konin 
 
Po wpłynięciu Państwa pisma do Spółki, Dział Obsługi Klienta. Po ich przygotowaniu zostaną Państwo poinformowani o konieczności stawienia się w siedzibie Spółki celem ich podpisania.
 
 
Godziny pracy DOK:
poniedziałek :    8.00 - 16.00
wtorek - piątek: 7.00 - 15.00