Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk

Aktualności

19.10.2018Przetarg nieograniczony pn. Odbudowa metodą bezwykopową ko

Przetarg nieograniczony pn. Odbudowa metodą bezwykopową kolektora sanitarnego DN 800 w ul. Zakładowej w Koninie

19.10.2018Przetarg nieograniczony pn. Odbudowa metodą bezwykopową rurociągów wody surowej Stacji Uzdatniania Wody Konin oraz rurociągów międzyobiektowych wody uzdatnionej na terenie SUW Konin

Przetarg nieograniczony pn. Odbudowa metodą bezwykopową rurociągów wody surowej Stacji Uzdatniania Wody Konin oraz rurociągów międzyobiektowych wody uzdatnionej na terenie SUW Konin

18.10.2018Przetarg nieograniczony na budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg w Koninie

Przetarg nieograniczony na budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg w Koninie

17.10.2018Przetarg nieograniczony pn. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie