Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk

Jakość

Wyniki badań jakości wody do sieci - półrocze 2019  - pobierz  
 
Twardość wody - pobierz 

Zestawienie wskaźników zanieczyszczeń ścieków w zakresie spełnienia warunków wprowadzania ścieków do wód Oczyszczalni Ścieków Konin Prawy i Lewy Brzeg rok 2016 - pobierz