Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk

Darmowe powiadamianie SMS o płatnościach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie mając na uwadze podniesienie standardu świadczonych usług  uruchomiło darmową usługę sms-owego powiadamiania o wystawieniu faktury, terminie płatności, kwocie faktury oraz przypomnienie o braku zapłaty za wystawioną fakturę.

Z usługi można skorzystać po wyrażeniu pisemnej zgody i podaniu numeru telefonu komórkowego.
 
Formularz zgody Odbiorcy usług na przesyłanie za pośrednictwem systemu SMS  informacji dotyczących wystawionych faktur/zaległości w płatnościach w formie elektronicznej jest dostępny poniżej oraz w Dziele Obsługi Klienta, ul. Poznańska 49.
 
Załącznik – zgoda na przesyłanie za pośrednictwem systemu SMS  informacji dotyczących wystawionych faktur/zaległości w płatnościach

Oryginał wypełnionego formularza prosimy dostarczyć osobiście lub listownie do Działu Obsługi Klienta, ul. Poznańska 49 62-510 Konin.

W celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych kliknij - czytaj