Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk

Jakość

Wyniki badań jakości wody do sieci - 2016 rok - pobierz  

Twardość wody - pobierz 

Zestwienie wskaźników zanieczyszczeń ścieków w zakresie spełnienia warunków wprowadzania ścieków do wód Oczyszczalni Ścieków Konin Prawy i Lewy Brzeg rok 2016 - pobierz