Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk przycisk
W dniu 21.09.2015 roku w Auli PWSZ w Koninie im. Jana A.P. Kaczmarka odbyła się Konferencja Samorządowa Wielkopolski Wschodniej, której organizatorami byli Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Bogaty panel wykładów obfitował w istotne dla rozwoju gospodarki wodno-ściekowej informacje. Głównym tematem dyskusji były możliwości samorządów w kreowaniu polityki proekologicznej i wprowadzania nowych rozwiązań w procesie tworzenia modelu zarządzania gospodarką wodno-ściekową. Omawiane były m.in. „Procesy konsolidacji branży wodociągowo-kanalizacyjnej” (prezentacja dr inż. Tadeusz Rzepecki – Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie), „Organizacja systemu gospodarki nieczystościami ciekłymi” (prezentacja mec. Łukasz Ciszewski z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy), „Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w perspektywie do roku 2020” (prezentacja Ewa Kamieńska, Zastępca Dyrektora Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami, NFOŚiGW), przedstawiane były także „Procedury naboru i oceny Projektów WRPO 2014+” (prezentacja Tomasz Witczak, Przedstawiciel Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego), „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” (prezentacja Wiktor Banaszak, Przedstawiciel Departamentu PROW, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego). „Uregulowania prawne w zakresie tworzenia aglomeracji oraz warunków wprowadzenia ścieków komunalnych z aglomeracji” (prezentacja Maria Pełda-Sypuła, Ministerstwo Środowiska). Prezentacje merytoryczne zakończyła Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Hanna Grunt, która przybliżyła gościom konferencji temat gospodarki wodno-ściekowej w Wielkopolsce i efektywne wykorzystanie środków finansowych.  

Nad wysokim poziomem percepcji uczestników konferencji czuwał znany satyryk Rafał Piechota.

Uczestnicy konferencji mieli również możliwość obejrzenia i poznania sposobu działania nowoczesnego sprzętu PWiK w postaci dwóch nowych pojazdów specjalistycznych do hydrodynamicznego czyszczenia kanałów sanitarnych, które zostały zakupione przy udziale środków unijnych.

Zwieńczeniem bogatego programu konferencji była wspólna wycieczka i zwiedzanie prawobrzeżnej oczyszczalni ścieków PWiK, która dzięki realizacji Projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina", spełnia restrykcyjne wymogi Dyrektywy "Ściekowej".
  • fot. Mirosław Jurgielewicz
  • fot. Mirosław Jurgielewicz
  • fot. Mirosław Jurgielewicz
  • fot. Mirosław Jurgielewicz
  • fot. Mirosław Jurgielewicz
  • fot. Mirosław Jurgielewicz
  • fot. Mirosław Jurgielewicz
  • fot. Mirosław Jurgielewicz