Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
Rankingowe wyróżnienie
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie znalazło się wśród 3 firm wyróżnionych w ogólnopolskim rankingu firm tej branży w 2016 roku. Klasyfikację przeprowadziła po raz piąty redakcja Strefy Gospodarki Dziennika Gazety Prawnej.
 
W Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oceniano takie czynniki jak: obroty i wyniki finansowe w latach 2014-2015 oraz inwestycje w tym samym okresie, wykorzystanie środków unijnych w latach 2009-2015, nakłady na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu (kursy, szkolenia, studia i inne stosowane formy rozwoju osobistego pracownika), awaryjność sieci oraz działania na rzecz lokalnej społeczności w minionym roku.
 
Najważniejsze inwestycje przeprowadzone w ocenianym okresie to: modernizacja Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg, budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Pątnów i Gaj oraz w ulicy Rudzickiej i rejonie ulicy Mokrej, dostawa i montaż wirówki zagęszczająco-odwadniającej, termomodernizacja obiektów Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg wraz z budową pompy ciepła, zakup dwóch specjalistycznych pojazdów do hydrodynamicznego czyszczenia kanałów z odzyskiem wody. 
  • Oczyszczalnia Ścieków Lewy Brzeg
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Pątnów i Gaj
  • Reaktor biologiczny
  • Pompa ciepła
  • Renowacja kanalizacji sanitarnej