Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
Zmiany w płatnościach za rachunki PWiK Konin w banku PKO BP S.A.

W związku z dostosowaniem przepisów prawa krajowego do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) PWIK Konin informuje, iż klienci/Odbiorcy usług, którzy nie maja konta w banku PKO BP S.A. nie mogą regulować należności w kasach ww. banku bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. Informujemy, iż faktury wystawione przez PWIK Konin mogą być regulowane, bez dodatkowych opłat tylko w kasie w budynku Zarządu Spółki przy ul. Poznańskiej 49 w Koninie.