Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę wiaty na osad odwodniony z instalacją fotowoltaiczną o mocy 260 kW wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie”.

Ogłoszenie – pobierz  
Sprostowanie ogłoszenia - pobierz

SIWZ z załącznikami – pobierz 
JEDZ – pobierz 
Załączniki (wersja edytowalna) - pobierz   

Dokumentacja techniczna – pobierz  
wyjaśnienia nr 1 - pobierz 
rysunek - pobierz 
zmiana SIWZ ( zmiana terminu składania ofert ) - pobierz 

wyjaśnienia nr 2 - pobierz  
wyjaśnienia nr 3 - pobierz 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Pzp - pobierz
Oświadczenie - pobierz 

Informacja na podstawie art. 92 ust. 2 Pzp - pobierz