Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ogłasza przetarg nieograniczony pn. Odbudowa metodą bezwykopową kolektora sanitarnego DN 800 w ul. Zakładowej w Koninie

Ogłoszenie - pobierz 
TOM I SIWZ (IDW) - pobierz
TOM II SIWZ (PFU) - pobierz 
Załącznik nr 1 do PFU - pobierz 
Załącznik nr 2 do PFU - pobierz 
Załącznik nr 3 do PFU - pobierz 
Projekt badań geologicznych - pobierz 
TOM III - (wzór umowy) - pobierz 
TOM IV (załączniki do SIWZ) - pobierz 
Klucz publiczny - pobierz 
JEDZ - pobierz 
Regulamin ePUAP - pobierz 
Regulamin miniPortalu - pobierz  

wyjaśnienia nr 1 - pobierz 
wyjaśnienia nr 2 - pobierz  

ZMIANA SIWZ - pobierz    
Sprostowanie ogłoszenia - pobierz  

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Pzp - pobierz 
Oświadczenie - pobierz  

Informacja na podstawie art. 92 ust. 2 Pzp - pobierz