Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Odbudowa metodą bezwykopową rurociągów wody surowej Stacji Uzdatniania Wody Konin – etap I oraz rurociągów międzyobiektowych wody uzdatnionej na terenie SUW Konin”

Ogłoszenie - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz  

Tom I SIWZ (IDW) - pobierz
Tom II (PFU) woda surowa - pobierz
Tom II (PFU) woda uzdatniona - pobierz
Tom III (wzór umowy) - pobierz 
Tom IV (załączniki w wersji edytowalnej) - pobierz 

Zmiana SIWZ - pobierz 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 - pobierz  

Wyjaśnienia nr 1 - pobierz