Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ogłasza przetarg nieograniczony pn. Modernizacja przepompowni ścieków PS 2 oraz PS 17 w Koninie

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz 
Tom I SIWZ ( IDW ) - pobierz 
Tom II SIWZ ( Opis przedmiotu zamówienia ) - pobierz 
Tom III SIWZ ( Wzór umowy ) - pobierz 
Tom IV SIWZ ( Załączniki ) - pobierz 
Dokumentacja techniczna - pobierz  

Wyjaśnienia nr 1 - pobierz 
Wyjaśnienia nr 2 - pobierz