Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Koninie ogłasza przetarg nieogrniczony na Budowa wiaty na osad odwodniony wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków Lewy Brzeg:

Ogłoszenie - pobierz
SIWZ z załącznikami - pobierz
Załączniki wersja edytowalna - pobierz
Dokumentacja techniczna - pobierz