Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk przycisk

Przetargi

Regulamin udzielania zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie - pobierz 
Regulamin udzielania zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie w ramach POIS na lata 2014-2020 - pobierz  
Regulamin wynajmu i dzierżawy nieruchomości będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Koninie - pobierz
Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego - pobierz 

Zarządzenie ws. "Instrukcji sprzedaży likwidowanych składników majątku PWiK Sp. z o.o." - pobierz   
Aneks do ww. zarządzenia - pobierz  

Zarządzenie ws. stosowania wymagań BHP, p.poż i ochrony środowiska - pobierz  

21.10.2019Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa i przebudowa rozdzielni głównej na Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg w Koninie

Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa i przebudowa rozdzielni głównej na Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg w Koninie

22.08.2019Przetarg nieograniczony na „Modernizację przepompowni ścieków PS 2 ul. Przemysłowa w Koninie”

Przetarg nieograniczony na „Modernizację przepompowni ścieków PS 2 ul. Przemysłowa w Koninie”
<<  1234567891011...13  >>