Get Adobe Flash player
O projekcie
Opis Projektu
Projekt pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina" dotyczy uregulowania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Konin Prawy Brzeg. W ramach Projektu realizowane są dwa zadania: rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg oraz budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlach Pątnów i Gaj.

Ich efektem będzie poprawa jakości środowiska przyrodniczego oraz poprawa jakości usług w zakresie gospodarki ściekowej. Dzięki realizacji Projektu Miasto Konin będzie spełniało najsurowsze europejskie i krajowe wymogi dotyczące odbioru i oczyszczania ścieków.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Całkowita wartość projektu to 28.762.232,57 PLN. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 12.892.012,07 PLN. Beneficjentem Projektu jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
www.pois.gov.pl
O Projekcie
Opis Projektu
Wartość Projektu i kwota dofinansowania
Zaangażowanie Unii Europejskiej
Zadanie inwestycyjne
Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlach Pątnów i Gaj
Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg
Multimedia
Komunikaty
Aktualności
Dla mediów
Komunikaty dla mediów
Promocja Projektu
© PWIK Konin
Realizacja: AIKON Poznań Sp. z o.o. | Insert Studio