Get Adobe Flash player
Promocja projektu
Promocja projektu

Promocja Projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina" ruszyła w lipcu 2013 r. i odbywa się równocześnie na wielu różnych płaszczyznach.


Lipiec 2013:
 Na ulice Konina wyjechał autobus Miejskiego Zakładu Komunikacji oklejony reklamą Projektu. Tworzy ją charakterystyczne, nawiązujące do czystej wody tło, na którym umieszczono krótkie hasła informujące o korzyściach, jakie miastu i jego mieszkańcom przyniesie realizacja Projektu. Autobus codziennie zmienia trasy i widoczny jest we wszystkich rejonach miasta.

Sierpień 2013:
 Do wszystkich mieszkańców osiedli Pątnów i Gaj trafiły ulotki informujące o zmianie organizacji ruchu drogowego w związku z realizacją Projektu. Druki te zawierały także wyjaśnienie powodów wystąpienia utrudnień i prośbę o wyrozumiałość. Razem z nimi mieszkańcy otrzymali broszury informujące o Projekcie, zakresie prowadzonych prac, spodziewanych efektach.

 W pobliżu miejsc prowadzenia zadań inwestycyjnych związanych z realizacją Projektu stanęły 4 tablice informacyjne. Na planszach o rozmiarach 2 m x 3 m zapisano podstawowe informacje na jego temat. Tablice zlokalizowano: jedną na terenie PWiK przy ul. Poznańskiej, dwie przy drodze krajowej nr 25 (przy ul. Przemysłowej w pobliżu skrzyżowania z ul. Ślesińską oraz przy ul. Ślesińskiej), jedną przy drodze wojewódzkiej nr 264 (ul. Kazimierska).

 Na budynku technicznym PWiK Sp. z o.o. zawisł ogromny, 11 metrowy ekran LED, na którym przez całą dobę trwa wyświetlanie plansz, prezentacji i filmów związanych z realizacją Projektu.

 Na Placu Niepodległości stanęła wystawa fotografii dokumentujących stan przed rozpoczęciem prac oraz rozpoczęcie prac związanych z realizacją Projektu. Wystawę tworzy 20 plansz zawierających oprócz zdjęć także informacje o Projekcie oraz mapy z zaznaczonymi lokalizacjami inwestycji. Wystawa pokazywana będzie także na Placu Wolności, na Alejach 1 Maja (naprzeciw basenu) oraz przy Wieży Ciśnień. W miarę postępu prac inwestycyjnych, ekspozycja będzie uaktualniana o nowe zdjęcia.

Wrzesień 2013:
 5 września odbyła się konferencja prasowa poświęcona rozpoczęciu prac związanych z realizacją Projektu. Przedstawiono na niej jego założenia i cele, poinformowano także o formach promocji zadania. W konferencji udział wzięło około 50 osób. Obok dziennikarzy lokalnych i regionalnych mediów zaproszono na nią parlamentarzystów, władze miasta, radnych, przedstawicieli miejskich spółek i organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

 14 września w ramach Projektu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie zaprosiło mieszkańców na Dzień Otwarty Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg. Wśród przygotowanych atrakcji było zwiedzanie obiektu, wizyta w laboratorium, pokaz sprzętu używanego do konserwacji rur, a także rodzinny piknik z występami lokalnych artystów, dmuchańcami, konkursami i grochówką. Mimo kiepskiej pogody w wydarzeniu udział wzięło kilkaset osób.

Październik 2013:
 W konińskiej rozgłośni „Radio Konin” przez dwa tygodnie emitowany był spot informujący o realizacji Projektu. Jego scenariusz oparto na zabawnej wymianie zdań między mieszkańcami miasta. Spot prezentowany był codziennie w pasmach o największej słuchalności, czyli między godziną 6 a 15. W sumie usłyszeć go można było 84 razy.

 Zmieniliśmy lokalizacje wystawy fotograficznej. Od 28 października zdjęcia prezentujące stan przed rozpoczęciem prac oraz początek robót związanych z realizacją Projektu oglądać można na Placu Wolności na starówce. Wystawa postoi tam do końca grudnia, po czym trafi w okolice Wieży Ciśnień.

Listopad 2013:
 
Od 12 listopada na antenie TV Konin prezentowany jest promujący Projekt 30-sekundowy spot reklamowy. Film przedstawia fragmenty realizacji budowy kanalizacji na osiedlach Pątnów i Gaj oraz urządzenia i pracę oczyszczalni ścieków „Prawy Brzeg”. Wykorzystano w nim wypowiedzi Prezydenta Konina, Prezesa PWiK-u oraz Kierownika Jednostki Realizującej Projekt. Spot obejrzeć można kilka razy dziennie w porze największej oglądalności, między godziną 17 a 21. W ramach trwającej dwa tygodnie kampanii przewidziano w sumie 42 emisje spotu. To pierwsza z trzech telewizyjnych kampanii promujących Projekt. Kolejne przewidziano w latach 2014 i 2015.

Styczeń 2014:
 
Nasza wystawa fotograficzna ponownie zmieniła lokalizację. Tym razem zdjęcia prezentujące stan przed rozpoczęciem prac lub rozpoczęcie prac związanych z realizacją Projektu pokazujemy w samym centrum miasta – przy Alejach 1 Maja, vis a vis Hali Rondo. Codziennie przechodzi tamtędy kilka tysięcy osób, co sprawi, że informacje na temat Projektu dotrą do wielu Koninian. Przypomnijmy, że na wystawę składa się 20 plansz zawierających, oprócz zdjęć, także informacje o Projekcie, mapy z zaznaczonymi lokalizacjami inwestycji, a także wypowiedzi architektów tego przedsięwzięcia. Ekspozycja w okolicach Hali Rondo prezentowana będzie przez 2 miesiące.

Luty 2014:
 Przy wejściu do siedziby PWiK Sp. z o.o. przy ulicy Poznańskiej 49 w Koninie stanęła makieta oczyszczalni ścieków „Prawy Brzeg”. Na planszę o rozmiarach 1,5 x 2 metry naniesiono modele wszystkich obiektów wchodzących w skład zakładu. Makietę wyposażono w kolorowe diody. Po naciśnięciu odpowiednich przycisków na czerwono podświetlają się obiekty, które będą modernizowane w ramach prac Projektu, na zielono zaś te, których prace nie obejmą. Dodatkowo makieta jest podświetlana, tak by można było ją podziwiać także po zmroku. Makieta będzie prezentowana mieszkańcom miasta przy okazji takich wydarzeń, jak: Dni Otwarte Oczyszczalni Ścieków, Dni Konina, Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. 

Maj 2014:
 Projekt promowaliśmy także za pomocą fal radiowych. Druga edycja emisji spotu reklamowego na temat modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego miasta miała miejsce w Radiu Konin. Spot poświęcony był przede wszystkim korzyściom, jakie mieszkańcy osiedli Pątnów i Gaj będą czerpać z budowanej tam sieci kanalizacyjnej oraz tym, jakie płynąć będą z modernizacji Oczyszczalni Ścieków „Prawy Brzeg”. W trakcie dwutygodniowej kampanii spot wyemitowano 82 razy.

 5 maja rozpoczął się cykl zajęć promujących Projekt w konińskich przedszkolach. Pierwsze zajęcia odbyły się w Przedszkolu nr 11. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną opowiadającą o tym jak się brudna woda w czystą zmieniła, poznały zasady działania studni, filtrów i oczyszczalni ścieków, słuchały wierszy o wodzie, a na koniec zostały obdarowane książeczkami do malowania. Do końca maja podobne zajęcia odbędą się w kilkunastu przedszkolach. W sumie tą formą edukacji objętych zostanie co najmniej 400 przedszkolaków. W czerwcu lekcje ekologiczne przeprowadzone zostaną w konińskich szkołach podstawowych, a po wakacjach także w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Czerwiec 2014:
 Realizowane w ramach Projektu lekcje w podstawówkach rozpoczęliśmy 2 czerwca od wizyty w 2 placówkach: Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 4. Podczas zajęć uczniowie klas szóstych dowiadują się podstawowych informacji na temat Projektu, poznają korzyści z zastąpienia szamb kanalizacją oraz najważniejsze etapy oczyszczania ścieków, uczą się rozróżniania czystości wody po występujących w nich roślinach i zwierzętach oraz zasad oszczędnego gospodarowania wodą. Na lekcjach przeprowadzane są doświadczenia, które pokazują jak woda i zawarte w niej zanieczyszczania przenikają do gleby. Uczniowie oglądają też film nakręcony w oczyszczalni ścieków oraz prezentację multimedialną wyjaśniającą konieczność dbałości o środowisko naturalne. Zajęciami w szkołach podstawowych objętych zostanie ponad 600 uczniów. 

 Projekt „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Konina” promowaliśmy także podczas 35. edycji Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Uczestnikom tego wielkiego wydarzenia przez cały czas towarzyszyła wystawa zdjęć obrazujących rozpoczęcie prac budowlanych związanych z realizacją Projektu. Na ekranie w foyer Konińskiego Domu Kultury prezentowany był spot podsumowujący postępy Projektu. Także uczestnicy koncertu galowego Festiwalu mogli zapoznać się z Projektem, otrzymując przy wejściu do amfiteatru ulotki i broszury informacyjne oraz baloniki. 

 Od 23 czerwca na antenie TV Wielkopolska oglądać można kolejny spot reklamowy poświęcony realizacji Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Konina”. Tym razem tematem 30-sekundowego filmu jest prezentacja dotychczas wykonanych zadań inwestycyjnych na osiedlach Pątnów i Gaj oraz rozpoczęcie robót na terenie Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg. Spot informuje również o korzyściach, jakie wynikną z efektów tej inwestycji dla miasta i jego mieszkańców. Udział w nagraniu filmu wziął Prezydent Konina Józef Nowicki. Spot prezentowany jest każdego dnia przez dwa tygodnie, kilka razy dziennie w porze największej oglądalności. Do 6 lipca wyświetlony zostanie 42 razy. To druga z trzech telewizyjnych kampanii promujących Projekt. Poprzednią przeprowadzono jesienią zeszłego roku, ostatnia planowana jest na połowę 2015 roku.

 26 czerwca na konińskim rynku ukazał się nowy numer Kuriera Konińskiego zawierający na stronie 13. materiał promocyjny poświęcony Projektowi. Treść artykułu pt. „Wysoko zawieszona poprzeczka” skupia się na prezentacji efektów prowadzonej inwestycji. Ubrano je w łatwe do zapamiętania hasła, takie jak „czyste środowisko, czysta Warta”, „koniec z szambami”, czy „promocja ekologii”. Artykuł zilustrowano zdjęciami obrazującymi postęp prac inwestycyjnych. Zawierający wspomniany materiał numer Kuriera Konińskiego wydrukowano w nakładzie 15 tys. egzemplarzy. 

 Promocji tak ważnego dla miasta Projektu nie mogło także zabraknąć podczas tegorocznych Dni Konina. W amfiteatrowej niecce stanął namiot, w którym na dużym ekranie obejrzeć można było spot telewizyjny poświęcony Projektowi. Tam też rozdawaliśmy ulotki i broszury z informacjami o prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. inwestycji, a także zielone balony z logotypami m.in. PWIK i Unii Europejskiej. Chętnych na nie było tak wielu, że już po godzinie od rozpoczęcia imprezy „projektowe” baloniki widać było w każdym zakątku amfiteatru i wokół niego. 

Maj 2015:
 Występy lokalnych artystów, bezpłatny park zabaw dla dzieci i konkursy z nagrodami, a na zakończenie pokaz sztucznych ogni. To tylko część atrakcji, jakie PWIK zaserwowało uczestnikom pikniku rodzinnego, który 30 maja odbył się na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie. Wydarzenie to było swoistym podsumowaniem Projektu, więc obok atrakcji dla małych i dużych, nie zabrakło różnych form podsumowania efektów inwestycji. Były zatem konkursy z nagrodami, ulotki i broszury z informacjami na temat Projektu, mieszkańcy miasta mogli też obejrzeć wystawę fotografii dokumentującą przebieg prac oraz makietę modernizowanej Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg.

W kolejnych miesiącach Projekt będziemy promować także podczas:

- Pikniku Rodzinnego na Bulwarach Nadwarciańskich,
- Dni Konina i Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca,
- zajęć z dziećmi w przedszkolach oraz lekcji w szkołach,
- oraz w lokalnych mediach: prasie, radiu i telewizji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
www.pois.gov.pl
O Projekcie
Opis Projektu
Wartość Projektu i kwota dofinansowania
Zaangażowanie Unii Europejskiej
Zadanie inwestycyjne
Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlach Pątnów i Gaj
Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg
Multimedia
Komunikaty
Aktualności
Dla mediów
Komunikaty dla mediów
Promocja Projektu
© PWIK Konin
Realizacja: AIKON Poznań Sp. z o.o. | Insert Studio