Get Adobe Flash player
Zadania inwestycyjne
Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlach Pątnów i Gaj
Na osiedlach Gaj i Pątnów wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej - ponad 4 km sieci głównej, która połączy osiedla objęte inwestycją z resztą miasta. Powstaną także krótsze odcinki łączące główną sieć z granicami posesji przyszłych użytkowników systemu kanalizacji. Całkowita długość ww. przyłączy kanalizacyjnych to ponad 1,3 km. Dodatkowo na osiedlach Gaj i Pątnów powstaną 3 przepompownie, które będą przesyłały ścieki do istniejącego systemu kanalizacyjnego Miasta Konina.

Dzięki Projektowi i efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych dostęp do kanalizacji uzyska 642 mieszkańców, którzy w chwili obecnej korzystają z uciążliwych zbiorników bezodpływowych. Po wybudowaniu nowoczesnej sieci kanalizacji sanitarnej szamba zostaną zlikwidowane, ich usunięcie zmniejszy koszty utylizacji ścieków, poprawi jakość środowiska naturalnego, a także ułatwi funkcjonowanie gospodarstw domowych. Mieszkańcy nie będą musieli troszczyć się o wywóz nieczystości, co niewątpliwie podniesie standard życia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
www.pois.gov.pl
O Projekcie
Opis Projektu
Wartość Projektu i kwota dofinansowania
Zaangażowanie Unii Europejskiej
Zadanie inwestycyjne
Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlach Pątnów i Gaj
Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg
Multimedia
Komunikaty
Aktualności
Dla mediów
Komunikaty dla mediów
Promocja Projektu
© PWIK Konin
Realizacja: AIKON Poznań Sp. z o.o. | Insert Studio