Get Adobe Flash player
Zadania inwestycyjne
Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg
Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg obejmuje część mechaniczną i część biologiczną oczyszczalni. Unowocześnione i rozbudowane zostaną obiekty: hala krat, osadniki wstępne, stacja dmuchaw i reaktor biologiczny, modernizacji zaś podlega układ hermetyzacji i filtracji powietrza.

Celem modernizacji jest przystosowanie obecnie funkcjonujących obiektów oraz urządzeń do pracy w technologii zapewniającej zwiększenie zatrzymania związków biogennych i poprawę biologicznego oczyszczania ścieków. Zmiana ta umożliwi jeszcze większą redukcję stężenia zanieczyszczeń dla wszystkich parametrów, zwłaszcza zmniejszenie całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach. Zwiększona zostanie także przepustowość oczyszczalni liczona ładunkiem usuwanych zanieczyszczeń.

Dzięki temu oczyszczone ścieki będą spełniały wymogi norm unijnych. Do Warty odprowadzana będzie czysta woda, a do atmosfery znacznie czystsze powietrze. Konin będzie miastem o europejskim standardzie oczyszczania ścieków.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
www.pois.gov.pl
O Projekcie
Opis Projektu
Wartość Projektu i kwota dofinansowania
Zaangażowanie Unii Europejskiej
Zadanie inwestycyjne
Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlach Pątnów i Gaj
Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg
Multimedia
Komunikaty
Aktualności
Dla mediów
Komunikaty dla mediów
Promocja Projektu
© PWIK Konin
Realizacja: AIKON Poznań Sp. z o.o. | Insert Studio